Ticketshop

Accreditaties per evenement

Welcome to the Circuit Zolder accreditation page!

Please read carefully the accreditation guidelines before applying. The obtaining of a press accreditation is strictly reserved for journalistic purposes.

ACQUIRE AN ACCREDIDATION

ACCREDITATIES 

 • Houders van een mediakaart 2018 (RACB, een erkende vereniging van beroepsfotografen, …) komen in aanmerking voor een accreditatie.
   
 • Indien men geen mediakaart kan voorleggen, dan moet men voorzien van een schriftelijke opdracht van:
  - de hoofdredacteur of een eindredacteur van een medium;
  - de verantwoordelijke van een serie of kampioenschap;
  - de huurder van de piste.
   
 • Een geldig verzekeringsbewijs dient voorgelegd te worden. Hiervoor onderscheidt Circuit Zolder 2 categorieën van fotografen in de hoedanigheid van werknemers :

1. Fotografen en journalisten in de hoedanigheid van werknemer: hiervoor vraag
Circuit Zolder een attest van de werkgever waarin dekking arbeidsongevallen
vermeld is + pers ongevallen

2. Zelfstandige fotografen en journalisten: hiervoor vraagt Circuit Zolder een attest
patroonsverzekering 24u/24 u of een persoonlijke ongevallen verzekering

Indien geen bewijs, zoals hierboven opgesomd, voorgelegd kan worden, is er de mogelijkheid om een persoonlijke ongevallen verzekering per dag af te sluiten voor het bedrag van € 25,00 per dag. Dit kan enkel aan de receptie, gelegen in de Controletoren van Circuit Zolder.

Waarborgen van deze persoonlijke ongevallenverzekering:
- Overlijden: € 15.000,00
- Blijvende invaliditeit: € 30.000,00
- Medische kosten: 1xRIZIV tarief

Accreditaties worden enkel uitgereikt aan volwassenen (ouder dan 18 jaar).

De organisatie behoudt zich het recht om een accreditatie in te houden wanneer misbruik wordt vastgesteld, of wanneer richtlijnen van de organisatie moedwillig niet worden nageleefd.

De waarborg voor een armband bedraagt € 25,00. De waarborg wordt:

-     teruggeven indien de armband in originele staat wordt teruggebracht;

-     geheel of gedeeltelijk ingehouden indien de armband beschadigd wordt teruggebracht;

-     ingehouden indien de armband niet dezelfde dag teruggebracht wordt.

Aanmelden op het secretariaat van de controletoren.